Wkładki ortopedyczne to doskonały wynalazek, który pomaga w walce z chorobami stóp, jak i dolegliwościami związanymi ze stawami. Odpowiednio dobrane do danego schorzenia wkładki ortopedyczne pozwalają zminimalizować lub całkowicie pozbyć się bólu w różnych częściach ciała. Niestety, wiele dolegliwości związanych z obolałymi stawami wywołują wady postawy. Dzieje się to za sprawą nieodpowiednio rozłożonego na postawę obciążenia, przez co zostają obciążone stawy, ma to również niekorzystny wpływ na biodra, kolana czy kręgosłup. Wkładki ortopedyczne doskonale radzą sobie z korektą postawy, dzięki odpowiednio dobranym wkładkom nacisk na stopy staje się poprawny i równomierny, co korzystnie wpływa na całą postawę i uśmierza bóle związane z jej niepoprawnym funkcjonowaniem.

Wkładki ortopedyczne to produkt, który dobiera się indywidualnie, a to, co ma na to największy wpływ podczas ich dopasowania, to wycisk stopy. Co więcej, żadnych wkładek ortopedycznych nie dobiera się do obuwia, a wręcz przeciwnie – obuwie dobiera się do wkładek. Dzieje się tak, ponieważ każde wkładki dopasowywane są do stóp osób z wadą postawy, a dzięki takiemu postępowaniu mają one wpływ na korygowanie ustawienia kości, ale również na układ mięśniowo-więzadłowy. To właśnie z tego powodu powinny je nosić w szczególności dzieci z wadami postawy, ponieważ dzięki takiej pomocy, mimo zaistniałych anomalii, mogą one liczyć na całkowitą korekcję postawy w okresie wzrostu. Wkładki ortopedyczne to również wielka ulga dla osób starszych, które mają zdeformowane stopy, ponieważ uśmierzają one ból związany z chorobami stawów czy kręgosłupa, jak i umożliwiają im odciążenie bolących kończyn. Wkładki ortopedyczne to również wielki ratunek dla osób cierpiących na płaskostopie. Dzięki nim osoba z wadą stóp będzie czuła się o wiele bardziej komfortowo podczas chodzenia.

Istnieje wiele rodzajów wkładek ortopedycznych, a ich dopasowanie do danej stopy zależy od rodzaju wady czy też schorzenia, jakie dana osoba posiada. Wyróżniamy kilka rodzajów wkładek, a są nimi: wkładki ortopedyczne przeznaczone na płaskostopie, wkładki dla osób posiadających stopy wydrążone, czyli takie, które mają zbyt duże wysklepienie, wkładki ortopedyczne stabilizujące czy też wkładki do leczenia haluksów. Jak do refundacji wkładek ortopedycznych odnosi się NFZ? Otóż z uwagi na dużą częstotliwość urazów i innych chorób układów ruchu, przez co pacjenci często korzystają z dofinansowania na sprzęt ortopedyczny, można ubiegać się o częściowe lub całkowite pokrycie kosztów również na wkładki ortopedyczne, jak i obuwie ortopedyczne.

Jak uzyskać refundacje NFZ?

Refundacja to nic innego, jak możliwość nabycia środków czy też wyrobów medycznych, które pozwolą osobom potrzebującym w zakupie ich poprzez dofinansowanie częściowe bądź też całkowite. Refundacja NFZ obejmuje każdego, kto posiada aktualne ubezpieczenie zdrowotne oraz osobom, które otrzymały odpowiednie zlecenie wystawione przez osobę uprawnioną, czyli lekarza specjalistę, podstawowej opieki zdrowotnej, fizjoterapeutę oraz pielęgniarkę czy położną. Kiedy uzyskamy takie zlecenie na zakup potrzebnego nam sprzętu, należy potwierdzić jego posiadanie w oddziele NFZ, który jest zgodny z naszym miejscem zarejestrowania. Nie wymaga to wielu dokumentów, bo jedynie ważnego dowodu tożsamości. Po wykonaniu tych czynności potrzebny sprzęt można z powodzeniem odebrać na terenie całego kraju, w miejscach, które posiadają podpisaną umowę z NFZ.

Jeśli zdecydujemy się na złożenie wniosku o dofinansowanie, bo istnieje również taka możliwość, należy pamiętać, by zawrzeć w nim odpowiednie informacje, a są nimi: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL, numer telefonu kontaktowego, nazwa przedmiotu, który ma zostać sfinansowany, sposób przekazania dofinansowania (numer konta), oświadczenie o odpowiedzialności karnej za nieprawdziwe dane, jak i oświadczenie o dochodach netto rodziny, datę i podpis osoby ubiegającej się o dofinansowanie. To jednak nie wszystko. Do tak wypełnionego wniosku należy dołączyć kilka niezbędnych dokumentów, a są nimi: ksero zlecenia wystawionego przez lekarza, faktura zakupu czy też inny dokument potwierdzający zakup sprzętu, udokumentowanie dochodu netto oraz ksero orzeczenia o niepełnosprawności.

Co podlega refundacji NFZ?

Refundacja NFZ obejmuje wiele produktów, które są niezbędne w funkcjonowaniu osób chorych. Należą do nich między innymi aparaty słuchowe, sprzęty ortopedyczne czy okulistyczne.

1. Jakie wyroby medyczne można uzyskać dzięki dofinansowaniu NFZ? Są to:

2. Możliwość otrzymania dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny. Co obejmuje?

Sprzęt rehabilitacyjny to wszelkiego rodzaju produkty, które ułatwiają pacjentom powrót do zdrowia lub też poprawiają ich jakość życia w momencie zmagania się z chorobą. Oprócz zaopatrzenia ortopedycznego można również ubiegać się o dofinansowanie na:

3. Refundacja obejmująca sprzęt ortopedyczny. O co możemy się postarać?

NFZ pokryje częściowo lub całkowicie koszty sprzętu, jakim jest między innymi: proteza kończyny, pasy stabilizujące, gorsety i ortezy, szyny ortopedyczne, obuwie i wkładki ortopedyczne. Co do refundacji ortez, sprawa ma się nieco inaczej, bowiem suma dofinansowania uzależniona jest od przeznaczenia ortezy. Otrzymamy wsparcie finansowe na ortezy takie jak:

4. Dofinansowanie na aparaty słuchowe

Dzieci i osoby do 26 roku życia z niedosłuchem, który przekracza 30 dB mogą liczyć na całkowitą refundację aparatu słuchowego raz na 3 lata, biorąc pod uwagę to, że nie mogą one przekraczać 2 tysięcy złotych – na przewodnictwo powietrzne oraz 1800 złotych na przewodnictwo kostne.

Osoby powyżej 26 roku życia mogą liczyć na wsparcie finansowe, które w całości pokryje sprzęt w okresie raz na 5 lat. Warunkiem tego jest uszkodzenie słuchu, które przekracza 40 dB. Taki limit wynosi 1000 złotych na aparat na przewodnictwo powietrzne i 1800 złotych na aparat na przewodnictwo kostne. Co istotne, NFZ dofinansowuje jedynie 30% kosztów, kwota taka wynosi więc 700 złotych. 30% limitu musi pokryć osoba starająca się o dofinansowanie.

5. Wózki inwalidzkie

Limit dofinansowania tego drogiego sprzętu wynosi od 600 złotych do 3 tysięcy złotych, w zależności od rodzaju wózka inwalidzkiego. Najniższa kwota dofinansowania obejmuje wózki inwalidzkie mechaniczne, natomiast największa kwota odnosi się do wózków elektrycznych, które są o wiele droższe, niż te uruchamiane siłą mięśni.

6. Aparaty CPAP

Zlecenie na dofinansowanie do takiego sprzętu może wystawić lekarz specjalizujący się w chorobach płuc, czyli pulmonolog, ftyzjatra, laryngolog oraz specjalista od chorób wewnętrznych. W przypadku protezy powietrznej refundacja jest całkowita w stosunku do dzieci i 90-procentowa na sprzęt dla osób dorosłych, przy czym sprzęt taki nie może przekraczać 2100 złotych. Dofinansowanie obejmuje maskę nosową lub twarzową oraz sprężarkę. Pomoc finansowa w kwestii sprzętów tego typu jest przysługuje co 5 lat, przy czym oczywistym warunkiem jest odpowiednia diagnoza pacjenta na występowanie u niego obturacyjnego bezdechu sennego.

Jaki sprzęt rehabilitacyjny jest refundowany?

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego każdemu należy się refundacja specjalistycznego sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego. Refundacja obejmuje również chore dzieci i ich opiekunów prawnych, przez co mogą oni otrzymać pomoc w formie: dofinansowania pionizatora, dofinansowania na wózek inwalidzki i dofinansowania na wózek elektryczny. Osoby chore i leżące wymagają sprzętu w postaci odpowiednio przystosowanego dla nich łóżka czy też materaca na odleżyny. Jak wiadomo, takie rodzaje sprzętów czy akcesoriów nie są tanie, dlatego też wiele rodzin nie jest w stanie pozwolić sobie na tego typu udogodnienia, co znacznie osłabia ich jakość życia oraz komfort osoby chorej. Nie mniej jednak każda z takich osób może starać się o dofinansowanie łóżka rehabilitacyjnego czy też do materaca przeciwodleżynowego. Bywa też tak, że osoby po trudnych operacjach, zwłaszcza tych ortopedycznych, mające przez to problemu z chodzeniem, wymagają posiadania balkonika, który ma pomóc im w chodzeniu. W takiej sytuacji również można liczyć na wsparcie NFZ, który pomoże sfinansować niezbędny sprzęt dla osoby poszkodowanej. Kolejną ważną kwestią jest posiadanie odpowiedniego sprzętu, by móc podróżować z dzieckiem niepełnosprawnym. Do tego niezbędny będzie specjalistyczny fotelik samochodowy, który pozwoli na bezpieczną, wygodną i komfortową podróż chorego dziecka. Opiekunowie dzieci z tego typu schorzeniami również mogą ubiegać się o dofinansowanie na potrzebny dla nich sprzęt.

Co refunduje NFZ?

Wiele osób, chcąc uzyskać dofinansowanie potrzebnych dla siebie bądź bliskich środków pomocnych w ich chorobach i życiu codziennym stara się uzyskać dofinansowanie od Narodowego Funduszu Zdrowia. To bardzo dobry krok, który umożliwia zakupienie nierzadko drogich sprzętów, a często bardzo potrzebnych w życiu codziennym chorych, jak i ich opiekunów. Zakup z dofinansowaniem przez NFZ polega na tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia dopłaca do zakupu środków niosących pomoc osobom potrzebującym, sugerując się zleceniem na dany sprzęt czy środki pomocy medycznej. W zależności od danego rodzaju sprzętu czy pomocy, wniosek o dofinansowanie (inaczej zlecenie), może wypisać lekarz rodzinny lub lekarz zajmujący się konkretną specjalizacją. Refundacja z NFZ należy się bowiem każdemu, kto posiada ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Natomiast co do wartości dopłaty, zależy ona od przepisanego danemu pacjentowi asortymentu i limitu, jaki na ten asortyment mu przysługuje. Jest to więc sprawa indywidualna.

Co do limitu cenowego, to oznacza on maksymalną kwotę, jaką NFZ może przeznaczyć na zakup potrzebnego dla nas sprzętu. Każdy produkt posiada swój indywidualny kod, na którego podstawie zostaje przydzielone dofinansowanie, a może ono wynieść od 70%, gdzie resztę kwoty pokrywa pacjent aż do 100% opłaty za dany sprzęt. Ważne jest też, aby wiedzieć, w jakim miejscu można zakupić środki pomocy, które są refundowane przez NFZ. Takie zaopatrzenie w głównej mierze posiadają sklepy medyczne. Również w wybranych aptekach i zielarniach można otrzymać produkty refundowane, nie mniej jednak należy pamiętać o tym, że to głównie sklepy medyczne posiadają największe zaopatrzenie na sprzęty refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jak i gdzie uzyskać zlecenie na refundacje NFZ? Od kogo otrzymać zlecenie?

Przede wszystkim musimy mieć świadomość tego, że zlecenie na wyroby medyczne może wystawić tylko lekarz do tego uprawniony podczas wizyty lekarskiej, która jest refundowana z NFZ bądź też w trakcie wizyty prywatnej. Może się to odbyć również w trakcie teleporady, czyli wizyty online. Aby zrealizować takiego typy zlecenie wystawione w trakcie teleporady niezbędne będą nam tylko dwa numery: numer zlecenia i PESEL.

W jaki sposób w najprostszy sposób otrzymać zlecenie na refundowany wyrób medyczny? Po pierwsze należy udać się na wizytę lekarską, gdzie lekarz, podejmując decyzję o przyznaniu zlecenia na dofinansowanie, na miejscu w gabinecie wypisze taki wniosek i potwierdzi fakt, że można go zrealizować. Dzięki temu nie trzeba obecnie jechać do NFZ, aby realizować wniosek, co jest bardzo dużym udogodnieniem dla pacjenta. Otrzymamy od lekarza dokument, który posiada trzy strony. Z tak gotowym zleceniem i zatwierdzeniem go przez lekarza w systemie należy udać się do miejsca, w którym można zrealizować dofinansowanie. Aby zrealizować wniosek, niezbędny będzie wydrukowany dokument, który otrzymamy od lekarza, bo to właśnie na nim znajduje się niezbędny do realizacji numer zlecenia oraz numer PESEL. Co więcej, jeśli wniosek został wypisany na co najmniej miesiąc, nie ma konieczności wybierania na raz całego asortymentu, można to robić częściowo, jednak trzeba pamiętać o dacie upłynięcia zlecenia. Za każdym razem musi być jednak odbiór zaopatrzenia przypisanego na jeden miesiąc, nie ma bowiem możliwości wybrania jedynie części zlecenia. Co również bardzo ważne, zaopatrzenie na dany miesiąc musi zostać wybrane najpóźniej w danym miesiącu. Wiele osób zastanawia się także, czy istnieje możliwość realizacji zlecenia drogą internetową. Tak, jest to możliwe. Takie zlecenie można zamówić kurierem lub z dowozem. Może się również zdarzyć tak, że dany wyrób medyczny nie będzie nadawał się już do użytku medycznego (takie sytuacje najczęściej zdarzają się wśród dzieci, kiedy wraz ze wzrostem wyrastają z poszczególnych pomocy medycznych). Co zrobić w takiej sytuacji, kiedy nie minął jeszcze czas na przysługiwanie dziecku nowego egzemplarza, a potrzebuje już nowego? W takiej sytuacji można postarać się o skrócenie czasu użytkowania danego przedmiotu. W tym celu należy poprosić lekarza prowadzącego, by wystawił on zlecenie przedterminowego zaopatrzenia w dany wyrób medyczny. Następnie zlecenie takie trzeba potwierdzić w NFZ, choć istnieje szansa, że uda się to zrobić bezpośrednio w gabinecie lekarskim.

A co z kwestią refundacji aby naprawić wyroby medyczne? Jeśli posiadamy np. wózek inwalidzki, można ubiegać się o zrefundowanie jego naprawy ze środków NFZ. Na taką naprawę przysługuje inny limit finansowy niż na zakup produktu, nie mniej jednak jest to wsparcie finansowe, które pomoże w realizacji. Kiedy zdecydujemy się skorzystać z takiej możliwości dofinansowania naprawy wózka inwalidzkiego, automatycznie przedłuża to jego okres użytkowania. Zlecenie naprawy wystawiane jest przez oddział NFZ, który to zrefundował wcześniej zakup wózka, a naprawę sprzętu zleca się zwykle w miejscu jego zakupu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.